Turvallisuus

Työturvallisuushavainnot

Työturvallisuus on tärkeä osa kentällä tapahtuvaa työtä, sillä ympäristö muuttuu jatkuvasti ja työssä virheet ovat mahdollisia. Työturvallisuudesta voidaan huolehtia hyvällä ennakointisuunnitelmalla, havaintoja tekemällä, välineiden ja ympäristön kunnossapidolla ja kouluttautumalla. 

Nive Notis -ratkaisulla voi luoda työturvallisuushavaintoja, joihin voi halutessaan liittää kuvan, videon, sijainnin sekä kommentin. Työturvallisuushavainnon raportointi auttaa tekemään korjaavat toimenpiteet ennen kuin vahinko ehtii tapahtua.

Ympäristöhavainnot

Työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää huomioida työympäristön riskit. Kaatunut puu tai liukas tie voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, laiterikkoja tai taloudellista vahinkoa. 

Havaintoilmoituksen tekemiseen Nive Notiksella kuluu vain muutama sekunti ja se ennaltaehkäisee vakavien vahinkojen syntymistä. Työntekijän tekemästä havainnosta lähtee ilmoitus vastuuhenkilölle ja vika voidaan korjata välittömästi.

Turvallisuuskierrokset

Turvallisuuskierrokset ovat hyvä tapa kerätä säännöllisesti ja järjestelmällisesti turvallisuushavaintoja. Kierrosten jälkeen havaintoja voidaan tarkastella ja niistä voidaan luoda raportteja. Havainnot ja havainnoista kerättävät tiedot voidaan konfiguroida Nive Notis -ratkaisulla tarvetta vastaavaksi. 

Suunnittele kierrokset

Kerää havainnot mobiililaitteilla

Luo raportteja ja tarkastele kierroksen havaintoja

Käyttötapausesimerkki

Creating occupational safety observation on mobile app

Nive Notis

Nive Notis -raportointiratkaisu mukautuu tarpeisiisi. Raportoitavat havainnot ja havaintoihin merkittävät tiedot ovat konfiguroitavissa.  Varaa demo tai ota yhteyttä niin pohditaan yhdessä yrityksellenne sopiva ratkaisu.