Teollisuusala

Kunnossapito on teollisuudessa suoraan yhteydessä tuotantoon ja tehokkuuteen, sillä toimivat prosessit ja ympäristö ovat elinehto yrityksen liiketoiminnalle. 

Päivittäisten toimintojen johtaminen ja päätösten tekeminen on haastavaa ilman kentältä tulevaa tietoa. Kentältä kerättävän tiedon tulee olla tarpeeksi tarkkaa ja selkeää, jotta tietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää. 

Käyttötapauksia

Auditoinnit

Auditointien poikkeamahavainnot, raportit, prosessikävelyt

Turvallisuus

Työturvallisuushavainnot, ympäristöhavainnot, poikkeamahavainnot...

Työaika- kirjaukset

Työpäivän työaikakirjaukset, tauot, poissaolot...

Palaute

Rakentajien, aliurakoitsijoiden, johdon palautteet

Nive Notiksen ominaisuudet

Mobiilisovellus

Taustajärjestelmä

Hyötyjä

Helppokäyttöinen

Havaintojen kirjaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Kirjauksen tekoon kuluu vain muutama sekunti.

Laadukas tieto

Liitä havaintoon kuva, video tai QR-koodilla oikea laite. Laadukas tieto tehostaa jatkokäsittelyprosesseja.

Muokattava

Helposti muokattava sovellus taipuu nopeasti erilaisiin käyttötapauksiin ja on kustannustehokas.

Reaaliaikainen

Reaaliaikainen tiedonkulku ja jatkokäsittely mahdollistavat asioihin nopean reagoimisen.

Turvallinen

Ratkaisu on toteutettu tietoturvallisesti hyödyntäen REST API -rajapintaa tunnistautumiseen ja tiedon siirtämiseen.

Integroituva

M-Files-taustajärjestelmä tarjoaa lukuisat integraatio mahdollisuudet jakaa ja analysoida kerättyä tietoa.

Auditoinnit ja prosessikävelyt

Auditoinneilla, erilaisilla prosessikävelyillä ja havaintokierroksilla pyritään pitämään yllä laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta. Erilaiset havaintokävelyt määrittelevät, ovatko kaikki osa-alueet kunnossa.

Nive Notis -havainnointiratkaisulla voi helposti kirjata puutteet, selvitykset, kunnossa-merkinnät sekä liittää havaintoihin kuvia, videoita ja sijainti. Raportit ja kaaviot auttavat johtoa analysoimaan kehitettäviä osa-alueita.

Työturvallisuus

Teollisuusympäristössä turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa päivittäisiä toimintoja. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille – niin yksittäisille työntekijöille kuin esimiehille ja yrityksen johdolle. 

On tärkeää ennakoida työturvallisuusriskit ja luoda ennaltaehkäisevä prosessi tapaturmien ja vahinkojen varalta. Ennakoivia toimintoja ovat esimerkiksi riskien arviointi, turvallisuuskoulutukset, turvallisuushavainnot ja turvallisuuskierrokset. 

Nive Notiksella sitoutat työntekijät luomaan työturvallisuushavaintoja, sillä mobiilisovellus on helppokäyttöinen kentällä ja havainnon tekemiseen kuluu vain muutama sekunti. 

Havaintoilmoitusten merkitys teollisuudessa

Teollisuusalalla kunnossapidosta huolehtiminen on tärkeä osa toimintaa. Toimivat prosessit ja toimintatavat ovat suoraan yhteydessä tuotannon tehokkuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Tehdasalueilla työskentelee paljon työntekijöitä, aliurakoitsijoita ja muuta henkilökuntaa. Siksi yhteiset järjestelmät, prosessit ja tieto ovat tärkeitä sujuvalle toiminnalle. 

Kokeile Nive Notista ilmaiseksi 14 päivää! Ota yhteyttä ja saat käyttöösi testitunnukset.

Tuki

Tarvitsetko apua? Autamme mielellämme ratkaisemaan ongelmasi. Sovellustukemme palvelee arkisin 8-16. 

Hinnoittelu

Ratkaisumme kokonaishinta muodostuu M-Files taustajärjestelmästä ja Nive Notis lisensseistä, sekä käyttöönottoprojektista.