M-Files

Parempaa dokumentinhallintaa metatietojen avulla

 Metatietopohjaisella dokumentinhallinnalla sujuvoitat prosesseja turvallisesti, löydät ajantasaiset tiedot ja dokumentit ja automatisoit jokapäiväisen työn kulun. M-Filesia voidaan käyttää  yksittäisten toimintojen apuna tai M-Files voidaan laajentaa koko yrityksen toiminnalliseksi selkärangaksi.

Hyödyt

270%

95%

60%

40%

Asiakkaista
suosittelee

Parannuksia dokumenttien luokitteluun ja indeksointiin.

Tehokkaampaa dokumenttien ja tietojen hakua.

M-Files toimii Nive Notiksen taustajärjestelmänä

Nive Notiksella tehtävät havainnot luodaan M-Filesiin kohteiksi, jossa niitä on helppo käsitellä valitun metatiedon perusteella, lisäksi metatiedoista saadaan luotua automaattisesti erilaisia dokumentteja tarpeen mukaan. Työnkulut mahdollistavat ilmoitusten lähettämisen niistä vastaavalle henkilölle, esimerkiksi työturvallisuuspäällikölle. Tällöin havaintoprosessi on tehokas ja tärkeät havainnot eivät unohdu matkan varrelle.

M-Files integroituu muihin järjestelmiin, jolloin havaintotieto on helposti jaettavissa eri käyttäjäryhmille. Havainnoista voidaan luoda visuaalisia kaavioita tai löytää pitempiaikaisia trendejä, kuten tapaturmien väheneminen tai huollon vasteajan parantuminen. M-Files näkymien avulla havainnot voidaan järjestää projekteittain, työmaittain tai tyypeittäin, näin tieto pysyy oikeassa paikassa ja on helposti löydettävissä.

Nivellä on vuosien kokemus M-Files ratkaisujen määrittelemisestä, toteuttamisesta, käyttöönotosta sekä koulutuksesta. M-Files toimituskumppani sertifikaatti varmistaa toteutusten laadun asiakkaillemme. 

Nive Notiksen konfigurointi tapahtuu M-Files Adminin kautta

Mobiilisovellus taipuu helposti yrityksesi väreihin ja kerättävät tiedot ovat muokattavissa. Muokattavuuden ansiosta ratkaisun räätälöinti tapahtuu nopeasti ilman kuukausien odottelua. 

Haluatko keskustella lisää Nive Notis -ratkaisun toimivuudesta tarpeisiisi?